Община

Сдружението на кметовете „Янтра – 2001“ става на 20

Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра – 2001“ ще отбележи своя 20-годишен юбилей. Учредено през пролетта на 2001 година като юридическо лица с нестопанска цел и до днес то защитава както интересите на своите членове, така и утвърждава модела на местното самоуправление и повишава ролята на кметовете и кметските наместници. Като формация местното сдружение е първо по рода си в страната. По негово предложение през 2006 година се създава и Националното сдружение на кметства и кметски наместничества с председател кметът на Арбанаси Тошо Кръстев.

По инициатива на сдружението на кметовете и кметски наместници „Янтра 2001“ са реализирани значими законови промени за местните общности. По предложение на управителния съвет на сдружението се въвежда новата форма за сигурност в населените места – видеонаблюдение.  Създава се и се реализира програмата „Инициативи на местните общности“ . От 50 000 лева през 2009 г., сега – 2022 г. с 500 000 лева са обновени над 20 детски и спортни площадки, местни водоизточници, улици, паркове, читалища.

В резултат на доброто си партньорство с неправителствени организации са постигнати множество успехи. Сериозно предимство бележи дългогодишното сътрудничество със сдружение „Св. Иван Рилски“, което през 2007 г. печели проект и разкрива в село Балван първият младежки център „Отвори очи, има кой да ти помогне“. Лавинообразно след него се създават центрове в останалите населени места в община Велико Търново.

Уникален пример за цялата страна е взаимодействието с ОД МВР, РД“ пожарна безопасност и защита на населението“, РУ на МВР по отношение на превенцията на сигурността и добруването на местната общност, чрез проекта „Лятна детска полицейска академия“. Мероприятията и отговорностите, включени в лятната програма на децата са обект на внимание за обмяна на опит. Приемани в академията са гости от Министерството на вътрешните работи на Германия, Европейската комисия за превенция в Италия, Братислава, Финландия.

УС на сдружението организира обмяна на опит и с други общини, като постепенно и последователно завоюва свой национален авторитет. По негов образец и устав са създадени подобни сдружения в общините Павликени и  Плевен.  Към настоящия момент в сдружението членуват 35 местни управници на населените места в община Велико Търново. Председател на сдружението е Тошо Кръстев / кмет на с. Арбанаси/, зам.- председател Албена Беренска / кмет на с. Беляковец/, секретар – Снежана Първанова / кмет на гр. Дебелец/, членове са : Гица Лазарова/кмет на с. Пчелище/, Димитър Събев/кмет на гр. Килифарево/, Йорданка Атанасова/ квет на с. Никюп/, Кирил Ангелски/кмет на с. Шемшево/, Пламен Петев /кмет на с. Шереметя/ и Янко Първанов /кмет на с. Вонеща вода/.

20-годишнината на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“ ще бъде отбелязана тържествено на 27 юни 2022 г. от 10,30 часа в читалището на село Арбанаси.