Здравеопазване

Свикват извънредно Общо събрание на областната болница през януари

Извънредно Общо събрание на акционерите в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново е насрочено за 8 януари от 11 часа. Две са точките в дневния ред. Едната предвижда увеличение на капитала на дружеството, а втората промени в неговия Устав, ако бъдат направени корекции. По Търговския закон те могат да станат само с квалифицирано мнозинство.

В момента държавата притежава 51 процента от акциите. Ако исканото увеличение на капитала с около 10 милиона лева стане факт, тя ще има 90.72 процента от капитала на дружеството. Промените за община Велико Търново ще са от сегашните 14.65 процента на 2.77 процента. Предложението на кмета д-р инж. Даниел Панов е представителят на Общината в Общото събрание да гласува „против” и на двете точки.То беше разгледано и одобрено от съветниците в постоянната комисия по социални и здравни дейности към местния парламент.