Образование Община

Светослав Мишев е номиниран за Академичната награда на Община Велико Търново

Светослав Мишев е предложен за носител на Академичната награда на Община Велико Търново за 2020 година. Той е завършил през учебната 2019/20 година специалност „Право“ и е защитил степен магистър със среден успех от курса на обучение Отличен 5,64, има Отличен 6,00 на държавните изпити, а общият успех от дипломата му е Отличен 5,82.

Академичният съвет номинира Светослав Мишев за активната му научна дейност и реализирани 5 публикации в научни сборници и въз основа на представената автобиография с приложени множество сертификати от участия в конференции, кръгли маси, младежки академии, обучения. Кандидатурата на Мишев е одобрена и заради неговата безспорна ангажираност в един от най-високите органи за оценка на качеството на висшето образование. Той е член на Постоянна комисия към Националната акредитация за оценка и акредитация, София, което само по себе си е голямо признание.  Номинацията  е още  заради активната дейност на Дипломатическия клуб „Имхотеп“, на който е председател.

Академичната награда на Община Велико Търново е парична, в размер на левовата равностойност на 5000 евро. Връчва се тържествено в навечерието на Студентския празник – 8 декември.

„Приятно съм изненадан, че  Юридическият факултет реши да номинира точно мен. За тези 5 години в Университета съм бил много деен, но има 9 факултета и други дейни студенти, така че има известна доза на радост и признание за моите научни и творчески изяви“, сподели пред Общинското радио Светослав Мишев. В момента той е докторант по административно право и административен процес, решил е да прави академична и професионална кариера в Правния факултет   на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.