Денят

Световен ден на безследно изчезналите деца

От 2003 г. на 25 май светът демонстрира съпричастност с близките на изчезнали и отвлечени деца. Денят се отбелязва по инициатива на Европейската федерация на безследно изчезналите деца и децата жертви на сексуално насилие.
Голяма част от тези деца са жертва на криминално престъпление, а роднините им нямат никаква информация за тяхната съдба. Целта на този ден е и да се популяризира дейността на различни организации, които се опитват да помогнат. Съществуват бази данни с информация за изчезнали деца, а експертите са разработили и специални програми за състаряване, с помощта на които се изготвят актуални портрети на деца, изчезнали преди години.

Всяка година криминалистите в България работят по поне 50 случая на изчезнали деца.

В Европейския съюз от 2007 г. има гореща телефонна линия за деца в риск или деца, жертва на тормоз или насилие. Номерът е 116 000, активен е и в  България.