Образование Политика

СБУ – Велико Търново подкрепя удължаването на междусрочната ваканция

„Подкрепяме удължаването на междусрочната ваканция, защото тя реално е само един ден. Учителите са натоварени в края на първия срок с оформянето и попълването на документацията, а за  учениците е необходим малко по-дълъг период на адаптиране и пренастройване за втория учебен срок“. Това каза пред Общинското радио председателят на търновската организация на Синдиката на българските учители Антоанета Андреева. На въпрос – как ще бъде наваксан планираният  учебен материал, Андреева отговори: „Независимо дали сме в присъствено обучение, или в обучение от разстояние в електронна среда – ние непрекъснато работим. До момента не сме имали пропуснат учебен ден. Да, не можем да сравняваме качеството на обучение в присъствена форма с т.нар. ОРЕС, но какво да наваксваме? Темите, които е необходимо всеки колега да преподаде, ще ги преподаде.  Въпросът е, че има ученици, които по-трудно се справят. Ако  учителят прецени, че трябва  допълнително да работи в края на учебната година с определени ученици, би могъл да ги извика и да работи с тях, но това в никакъв случай не би следвало да е задължително за абсолютно всички  ученици“.

Според местния синдикален лидер предложението на образователния министър Денков учебната година да започва с 10 дни по-рано трябва да бъде подложено на обществено обсъждане. Антоанета Андреева отбеляза, че за учителите в професионалните гимназии годината приключва в средата на месец юли, защото техните ученици от 1 до 15 юли имат практики и едва  към 20 юли или по-късно могат да излязат в отпуск. „Ако годината стартира от 5 септември, означава те да се върнат на работа в средата на август“, поясни Андреева.

По нейни думи  обществено обсъждане трябва да има  и за предложениeто  за деполитизация на системата. „Ако следваме логиката на направеното предложение излиза, че един учител, ако иска да се занимава с политическа дейност – то би следвало да напусне  системата.  И оттук произлиза въпросът, ако  учител иска да се кандидатира за общински съветник – означава ли това, че той повече не трябва да работи като учител“, попита риторично Андреева. „Законът за предучилищното и училищното възпитание и образование  е в сила от 2016 г. Оттогава съпътстващите го наредби бяха променяни многократно и невинаги успешно. Има  други проблеми, които произтичат от закона, засягат ежедневната ни работа и са много по-важни от тази формулировка за деполитизация на системата. Те са свързани както с обема на учебното съдържание, така и с начина на поднасяне на информацията. Учениците се демотивират от сложността на учебното съдържание.  В по-малките населени места училищата обикновено са основни и ако имаме само по една паралелка в 5, 6 и 7 клас – учителите по много от предметите не могат да направят годишния си норматив, което налага  да преподават по няколко дисциплини, а оттам пада и качеството на преподаване, защото не са специалисти. Това са по-важните според учителите проблеми, заради които трябва да се направят  промени  в Закона за предучилищното и училищното образование и в съпътстващите го наредби“, коментира председателят на СБУ – Велико Търново.