Образование

Сборник за новата история на България издаде проф. д-р Петко Ст. Петков

     „Нова история на България ХVIII – ХIХ. Документи. Бележки. Карти.” на известния историк проф. д-р Петко Ст. Петков е вече на книжния пазар.  „Настоящият сборник от документи, статии, речник и карти е ново, допълнено издание на „Документи за новата история на България ХIХ  и началото на ХХ век”, публикувано през 2002 година от Университетското издателство „Св.св. Кирил и Методий”, допечатано няколко пъти. Съдържанието на сборника е подчинено на идеята той да бъде полезен на студентите от няколко специалности. С него поне три семестъра ще си служат възпитаниците на Историческия и Филологическия факултет на ВТУ от специалностите История, История и география, Български език и литература и история, История и чужд език, История и философия, Археология, Балканистика, Етнология. Той ще бъде полезен за студентите от специалността Право, на тези от специалността Политология, както и за възпитаниците на Православния богословски факултет”, коментира проф. Петков.

Сборникът  „Нова история на България ХVIII – ХIХ. Документи. Бележки. Карти.” има три дяла. Първият е „Програми и идеи в движението за национална еманципация чрез самостоятелна българска църква. Отношение на османската държавна власт и Цариградската патриаршия към българските искания. Екзархията – българска протодържава”. Втората част на сборника включва „Идеи и планове за разрешаване на българския въпрос. Проекти за бъдещо държавно устройство и управление”. Ползващите помагалото в третия му дял ще се запознаят с „Реформени актове на Османската империя и международни договори на българския въпрос 1839-1878 год.” Изключително полезен правят сборника шестте карти, уточняващи българските граници в периода 1870-1885 година, както и речникът с исторически понятия и категории. Аналитичните коментари на автора проф. Петко Ст. Петков по различни казуси допълват енциклопедичността на изданието за този важен период от историята на България.

Нова история на България ХVIII – ХIХ. Документи.Бележки. Карти.” е в чест на 150-годишнината на Българската екзархия”. Благодаря на издателството на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” за професионализма и колегиалното отношение” , сподели още проф. д-р Петко Петков.

Още по темата чуйте от проф. д-р Петко Ст.Петков в прикачения звуков файл: