Политика

Само Спортният тотализатор ще може да организира лотарийни игри

Само Спортният тотализатор ще може да организира лотарийни игри. Това приеха окончателно депутатите с поправките в Закона за хазарта.

Точката влезе като допълнителна в дневния ред на парламента в петък сутринта, а промените минаха на второ четене без дебат в залата.

Според поправките от деня на влизането в сила на закона, след обнародването му в „Държавен вестник“, се прекратяват лицензите на досегашните организатори на лотарийни игри.

Наградите на спечелилите досега, които не са изплатени до влизането в сила на закона, ще се изплащат по правилата на съответната игра, гласи окончателният текст.

Разпространението и продажбата на билети, талони и фишове също се преустановява от влизането в сила на закона. Вече издадените, но непродадени билети трябва да бъдат унищожени до 31 декември 2020 г.