Денят Икономика

Ръстът на родния БВП се забави в края на миналата година

Българската икономика нараства с 3.5% през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на предходната година, което номинално се равнява на създаден БВП за малко над 28 млрд. лв. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е четвъртият най-висок темп на растеж за 19-е държави от ЕС, които към момента са публикували подобни оценки. С най-голямо увеличение е Унгария (4.6%), следвана от Румъния (4.2%) и Литва (3.7%), докато средното за съюза е 1.2%.

Забавяне е видимо в почти всички страни от ЕС. Експресните данни за българската икономиката не предлагат подробна разбивка, а и може да бъдат ревизирани до публикуването на оценките през март. Но текущите числа показват, че лекото забавяне идва от инвестиционната активност – бруто образуването на основен капитал намалява с 1.2% на годишна база, а на месечна понижението е

Увеличението на брутната добавена стойност е 3.1% през периода октомври – декември на годишна база, докато през предходното тримесечие ръстът беше 3.7%. В зимната си макроикономическа прогноза ЕК залага на 3.7% икономически ръст в България през 2019 г., следван от забавяне до 2.9% през 2020 г.

През четвъртото тримесечие на миналата година крайното потребление в България се равнява на 25.3 млрд. лв., което е с 5% над нивото от същия период на 2018 г. Няма разбивка дали повишението идва от индивидуалното потребление или правителството, но съдейки по предходни тримесечия, вероятно двигател са покупките на домакинствата. Заплатите нарастват с 12% през периода октомври – ноември, заетостта продължава да расте, а безработицата – да пада. Същевременно инфлацията се ускорява, но остава под темпа на растеж на заплатите и така покупателната способност в страната се увеличава, покупките на дълготрайни стоки – също.

Нетният износ на стоки и услуги също има положителен принос към общия икономически растеж в страната през четвъртото тримесечие, но това е заради спад на вноса (с 2.7%). Същевременно износът също намалява – с 1.5% на годишна база през октомври-декември, докато на тримесечна база е видим лек ръст от 0.1%. Фактор за понижението тук са покупките на български стоки в чужбина, които по данни на НСИ намаляват с 0.9% през четвъртото тримесечие.

Делът на работещите и тези, които си търсят работа в страната, нараства от 71.1% през 2018 г. до 73% през четвъртото тримесечие на 2019 г., показва националната статистика. Така броят на заетите над 15 г. се повишава със 73.8 хил. души до 3.22 млн., от които 137 хил. са работещи младежи между 15 и 24 г. Междувременно безработицата намалява до 4.1% от 4.7% година по-рано. Това са 138.5 хил. души, които си търсят работа, от които 73.5 хил. са били безработни за повече от една година.