Община Общински съвет

Ръководителите на националните статистически институти на България, Грузия и Армения с висока оценка за Велико Търново

Висока оценка за Велико Търново дадоха ръководителите на националните статистически институти на България, Грузия и Армения. Сергей Цветарски, Гогита Тодрадзе и Стефан Мнатсаканян гостуваха в старопрестолния град и бяха посрещнати от председателя на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов.

След кратък разказ за славното историческо минало на Търновград Венцислав Спирдонов запозна гостите със съвременното развитие на града, икономическия профил на общината и стратегическите проекти за следващите няколко години.

Венцислав Спирдонов подчерта, че статистиката е сред петте най-важни за всяка държава институции. Той посочи, проучванията и резултатите от тях са реална оценка за развитието на даден град, регион и държава, за целесъобразността на провежданите политики, за общественото мнение и нагласи.

Силно положително впечатление на гостите направиха съвременните тенденции във Велико Търново – увеличаването на населението, високата раждаемост, ръстът на инвестициите и туристическия интерес. Грижата за старините и богатото културно-историческо наследство също бяха оценени като фактори, благоприятстващи развитието на Велико Търново.