Коментари Социални дейности

Росица Димитрова: Най-добрата инвестиция е в превенцията

Промени в Закона за закрила на детето трябва да се правят след широк обществен и експертен дебат. Той е синхронизиран с Конвенцията за правата на детето като международен документ. В унисон е и със Закона за социалните услуги, а последните поправки в него влязоха в сила от 1 юли тази година, коментира Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново. Повод за това е Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, внесен преди дни от ВМРО. Според нея не е удачно предложението да се прескачат функциите на социалните дирекции при мярката за извеждане на детето от семейството и основният доклад да се прави от отделите за закрила на детето, каквито в някои общини липсват. Становището трябва да е придружено и с доклад на комисията за детето в съответната община, според ВМРО, а това прави тромава процедурата.

„ През годините сме разчитали на безкористно доброволческо участие в грижата за децата, особено в 24-часовите социални  услуги. Това е безценна помощ както за настанените в тях, така и за екипите. Затова не мисля, че предложеното от ВМРО игнориране на доброволчеството и неправителствения сектор в тези дейности, е удачно“, сподели още за Общинското радио Росица Димитрова. Според нея неприложими в практиката ще бъдат и определенията „ при следване на норми“ и „общоприети правила“, защото трудно се доказва какво точно се има предвид в такива текстове. „Разбира се, че и сега се спазват необходими законови норми. Смущава ме и предложението сигнал за насилие над дете да става с писмена декларация. Ясно е, че това може да забави реакцията на институциите. А за мен най-добрата инвестиция е в превенцията и разглеждане на детето като част от семейството“, коментира още Росица Димитрова.