Община Социални дейности

Росица Димитрова взе участие в 29-я Балкански консултативен съвет на националните организации на слепите

Росица Димитрова, директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново приветства участниците в 29 – ия Балкански консултативен съвет на националните организации на слепите на Борда на Европейския съюз на слепите. Форумът се провежда с любезното домакинство на Съюза на слепите в България, в гр. Дряново, с делегати от Сърбия, Северна Македония, Румъния, Молдова, Турция, Албания, Босна и Херцеговина и България. Представителите на националните организации споделиха опит и практики за Развитие на социалната рехабилитация за късно ослепели лица в отделните страни.

„Благодаря на господин Васил Долапчиев – председател на управителния съвет на Съюза на слепите в България за поканата и възможността да споделя опита на нашата община за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания.“ – сподели Росица Димитрова.

Темата, която ще обсъждат участници във форума до 11 юни, е „Развитие на социалната рехабилитация за късно ослепели лица в отделните страни“.

Съюзът на слепите в България е създаден през 1921 година с мисия да защитава хората със зрителни увреждания и тяхната пълноценна интеграция в обществото.