Община Социални дейности

Росица Димитрова взе участие в Националната среща на експертите по социални дейности от общините

Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново, взе участие в петата Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, организирана от НСОРБ. Домакин на събитието бе община Пловдив, а целта на срещата бе да подкрепи общините в усилията им да предоставят качествени социални и здравни услуги, като насърчи споделянето на добри практики и диалога с централната власт.

В тазгодишния форум взеха участие над 100 участници – заместник-кметове, директори на дирекции, началници на отдели и експерти в ресори „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ в общините, както и председатели и членове на комисии в общинските съвети от 47 общини.

Акцент в дискусията бяха финансовите параметри на социалните дейности. Специалистите по социални дейности се запознаха с анализа на Института за пазарна икономика „Социални услуги спрямо потребностите: предизвикателствата пред новия модел“.

За участниците в Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване общината-домакин организира посещения за представяне на добри практики в ОП „Социално предприятие за хора с увреждания“ и Областен център за деца и семейства.