Образование

Родните студенти искат стартова заплата между 1201 лв. и 2000 лв.

Сигурността и стабилността са сред ключовите факторите, които студентите биха взели предвид при избора си на работно място. Това е едно от основните заключения на социологическо изследване, извършено от „Тренд“ сред 1004 български студента за предпочитаните от тях компании, в които биха започнали да работят, както и за факторите, които са най-важни за тях при избора на работодател.

Авторите на проучването отбелязват, че този стремеж към сигурност се дължи на пандемията от коронавируса COVID-19, която оказва силно негативно влияние върху пазара на труда в България.

В топ 5 на най-важните фактори за българските студенти при определянето на най-желания работодател за тях влизат също нивото на възнаграждение, възможностите за развитие, естеството на работа и балансът между служебния и личния живот.

На първите пет места в класацията за най-желани работодатели попадат общо 11 фирми от сфери като бързо оборотните стоки, телекомуникациите, технологиите, авиацията, горивата и фармацията.

Мнозинството от анкетираните студенти (78%) са убедени, че в България има компании, които отговарят на всички техни изисквания към работното място, а 62% считат, че могат да си намерят такава „идеална“ работа у нас. Близо половината (49%) биха искали стартовата им заплата в някоя от тези компании да е между 1201 лева и 2000 лева.

Като основни качества на бъдещия си работодател анкетираните посочват, че той трябва на първо място да е честен (51%), след това съвременен (48%), креативен (45%) и да може да му се разчита (43%).

„Нагласите на участниците в изследването представят една картина на традиционни изисквания към работодателите, които са характерни за общочовешките отношения и нужди. Младите хора в България са готови да посрещнат бъдещето, предоставяйки своя труд и знание на всеки работодател, който предлага ясни цели, коректна комуникация и добра мотивация за служителите си“, коментира Геновева Бакърджиева, изпълнителен директор „Българската асоциация за управление на хора” (БАУХ), която е сред инициаторите на изследването.

Изпълнителният директор на „Българското дружество за връзки с обществеността” (БДВО) – другият инициатор на проучването – Елена Матеева отбелязва, че сред първите 15 компании в класацията има много изявени членове на БДВО и това не е случайно.

Причината е, че темата за изграждането и поддържането на работодателската марка е била сред водещите за PR-експертите през последните 5 години. Според нея инвестираните в тази посока усилия ще намерят своето проявление и в следващите месеци в преговорите между служители и работодатели и наличната солидарност между тях. Това ще бъде и един от ключовете за бързо възстановяване след кризата.