Здравеопазване Образование

Родители: Заповедта за тестване в училище се разминава с декларацията за съгласие

Министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издадоха заповед, която регламентира подробно процеса на тестване в училищата. С нея те правят задължителни за изпълнение Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са актуализирани съобразно новата обстановка.

Според новите насоки присъственият учебен процес ще изисква изследване на учениците с щадящи бързи антигенни тестове за COVID-19, докато 14-дневната обща заболяемост падне под 250 на 100 000 души. Изключение ще се прави за децата с валиден документ за преболедуване или с отрицателен резултат от лабораторно изследване, а за учениците над 12 години – и ако имат документ за ваксинация.

Родители, обаче веднага се разгневиха, защото в декларациите за съгласие, спуснати им от МОН, е записано, че тестването се прекратява, когато 14-дневната обща заболяемост падне под 500 на 100 000 души, а не при 250 души, както е записано в заповедта, издадена в 20 часа снощи.

Отделно срещу така наречените „насоки“ скочиха и учители с мотивите, че никой от двете министерства не е взел под внимание техните съображения. Голям процент от учители и персонал отказват за участват в процеса по тестването, не е ясно и как със СОП ще бъде придружено в класната стая от родител, който няма „зелен“ сертификат.

Въпреки цялата неразбория, министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издадоха заповед, която гласи:

Изследването се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, които се тестват вкъщи. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, тестване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо тестване през седмицата не се извършва.

Изследването на учениците се извършва в класната стая на паралелката от поне две лица, определени от директора (педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци могат да бъдат родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

В документа са подробно разписани четири задължителни протокола за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището.

Заповедта, която регламентира процеса на тестване в училищата, можете да видите тук: https://www.mon.bg/upload/28537/Zapoved_Nasoki08112021.pdf.

Актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата можете да видите тук: https://www.mon.bg/upload/28536/Nasoki-MON08112021-1.pdf.