Образование

Родителите подкрепят иновативното управление в ОУ „Бачо Киро”

Родителите на децата от ОУ „Бачо Киро” подкрепят въвеждането на иновативното управление на учебния процес в школото. Това показват резултатите от анкетно проучване. 38 на сто от участниците в допитването на въпрос „Считате ли, че имате достатъчна яснота за иновативното управление” са отговорили „по-скоро да”. 67 на сто определят иновацията като необходима, а за 93%  иновативните методи са сериозен и ефективен начин на преподаване.  Над 90 на сто от родителите одобряват предложението да получават обратна връзка за статуса на детето си по електронен път и  нямат тревоги и притеснения относно въвеждането на иновацията.

Основното училище разработва иновативната електронната платформа на учебния процес от началото на тази есен. На нея ще се публикува информация за оценките на учениците, темата на преподадения урок, възложените домашни упражнения, отсъствията и присъствията, самооценката на децата. Родителите ще получават данните в реално време на смартфона си или на служебен IP адрес, който ще получат от училището. Разработката се внедрява поетапно, очаква се да завърши до четири години.