Политика

РИК Велико Търново оповести СИК-овете за хора с увреждания в областта

РИК Велико Търново оповестява мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Област Велико Търново по общини, както следва:

 

Община Велико Търново

– специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването: секция № 040400028 гр. Велико Търново, ОУ „П.Р. Славейков“,  секция № 040400075, СУ „Вела Благоева“; секция № 040400034 гр. Велико Търново – ДГ „Ивайло“ /кв. Картала/; секция № 040400065 – СУ „Г.Живков“, гр. Велико Търново; секция № 040400123 – ДГ „Пламъче“, гр. Дебелец; секция № 040400107 с. Самоводене, ОУ „Христо Смирненски“; секция № 040400080 – СУ „Вл. Комаров“, гр. Велико Търново; секция № 040400053 – Библиотека на ул. С. Велики № 7, гр. Велико Търново.

– телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за гр. Велико Търново тел. 062/619119 от 7,00 часа до края на изборния ден.

 

Община Елена

– специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването – секция № 041300002 гр.Елена, ул.“Йеромонах Йосиф Брадати“ № 36 – Център за подкрепа за личностно развитие /бивш Общински детски комплекс/;

– телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 06151/6261; 0879101416; 0879101457- в рамките на изборния ден.

 

Община Горна Оряховица

– специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването – секция № 040600004 гр. Горна Оряховица, Клуб на пенсионера ул.“Вичо Грънчаров“ № 19, секция № 040600005 гр. Горна Оряховица, І СОУ „Г.Измирлиев“, ул.“Ангел Кънчев“ № 17 – стар физкултурен салон, секция № 040600014 Клуб на инвалида ул.“Патриарх Евтимий“ № 4, секция № 040600016 гр.Горна Оряховица, Дирекция „СП“ – фоайе ул.“Патриарх Евтимий“ № 5 и секция № 040600025 гр.Горна Оряховица, Туристически информационен център /сградата на Общината /, пл.“Георги Измирлиев“ № 5.

– телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден 0618- 2 21 50 и адрес за заявки: пл.“Георги Измирлиев“ № 5, сградата на Община Горна Оряховица – от 7,00 часа до края на изборния ден.

 

Община Павликени

– специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увреждания на опорно – двигателния апарат или на зрението – секция № 042200012, гр. Павликени, ул.“Христо Смирненски“ 11, клуб на „Сдружение на хората с увреждания“ – Общински пазар и секция № 042200001, гр. Павликени, СУ „Бачо Киро“, нова сграда I етаж, кабинет по рисуване, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 53.

 

– телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0610/5-35-11 и 0610/ 5 13 45 и адрес за заявки: гр.Павликени, бул.“Руски“ № 4 – Дежурен по общински съвет за сигурност – в рамките на изборния ден.

 

Община Свищов

– специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването – секция № 042800002, адрес: гр.Свищов, ОУ „Филип Сакелариевич“, ул. „Алеко Константинов“ № 24 и секция № 042800088, адрес: гр.Свищов, Център за професионално обучение, ул. Княз Борис I № 1;

– телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0631 -6 06 70 – в изборния ден от 08.00 часа до 18.00 часа.

 

Община Стражица

– специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването – секция № 043100003, гр. Стражица -СОУ „Ангел Каралийчев“;

– дата и час за приемане на заявките – от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа в работните дни на администрацията и от 07.00 часа до 18.00 часа в изборния ден на дежурни телефони както следва:

Асеново- 06165 46-20; 0878961426; Балканци- 061607 320; 0879118806;

Благоево- 06169 22-20; 0886739423; Бряговица- 06164 22-20; 0879118821;

Виноград- 06166 26-21; 0988850238; Владислав- 061606 220; 0887735866

Горски Сеновец- 061608 320; 0887735866, Кавлак – 06161 4343,

Камен – 061632402; 0898926501; Кесарево – 061672416; 0879118801;

Лозен – 061603 220; 0886739417; Мирово –  0878961419, 0886739449;

Нова Върбовка – 06163 20-50; 0885411300; Ново Градище –  0878961450;

Николаево – 06163 24-78; 0879118819; Сушица – 06168 26-20; 0884583171;

Царски Извор – 061602 239; 0897419615; Стражица – 06161 43-43 / 43-00;

 

Община Полски Тръмбеш

– специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването – секция № 042600002 гр. Полски Тръмбеш, ул.“Черно море“ № 4 /Ритуалната зала на Общината/;

– дата и час за приемане на заявките – в рамките на изборния ден.

– телефон за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 06141 / 4116, 06141/ 6826.

 

Община Златарица

– специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увреждания ма опорно-двигателния апарат или на зрението – секция № 041400003 гр. Златарица, ул.“Димитър Палев“ № 3;

– телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0615/35472, 0615/35631- в изборния ден от 08.00 часа до 18.00 часа.

 

Община Лясковец

– специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването – секция № 042000009 гр. Лясковец, Корпус ІІ на СУ „Максим Райкович“, стая № 103, ул.“Манастирска“1;

– телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден -0619/22055  и  0619/22095;

– дата и час за приемане на заявките – в рамките на изборния ден.

 

Община Сухиндол

– специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването – секция № 043200001 гр. Сухиндол, СОУ „Св. Климент Охридски“ /ул.“Росица“ № 78/;

 

– телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден – 06136/2912

– дата и час за приемане на заявките – от 07.00 часа до 19.00 часа на изборния ден.