Здравеопазване

РЗИ санкционира през юли физически и юридически лица за неспазване на противоепидемичните мерки

Общо 585 проверки извърши през юли Регионалната здравна инспекция във Велико Търново, свързани с контрола по спазване на въведените противоепидемични мерки. Те са били в обекти с обществено предназначение и в предоставящи услуги за населението – търговски звена, офиси и административни сгради, заведения за обществено хранене, хотели, къщи за гости, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, детски градини и детски ясли, плувни басейни, фитнес центрове, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, транспортни средства за обществен превоз и други.

За установени нарушения на въведените със заповедите на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки са издадени 7 предписания и съставени общо 16 акта на стойност 5 200лв. От тях 13 са на физически лица за неизползване на защитни маски за лице в затворени помещения и 3 на юридически лица за липса на дезинфектанти в работните помещения.