Здравеопазване

РЗИ продължава контрола при издаване на медицински бележки на учениците

Броят на издаваните медицински бележки за извиняване на отсъствия в училище е намалял, след като бе уточнен нов режим за попълването им през миналата година. Това стана ясно на проведената среща в Регионалната здравна инспекция във Велико Търново с участието на нейни представители, инж. Розалия Личева – началник на Регионалното управление на образованието и д-р Красимир Шишманов – заместник-председател на Сдружението на джипитата в старата столица. Повод за срещата е писмо на здравното министерство за регламента по издаване на медицинските бележки за училище.

 Обсъден беше и разработения от РУО – Велико Търново, проект за система на взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари, включваща механизми за взаимно информиране и връзка при възникнали ситуации – инциденти с ученици, насилие над тях, здравословни проблеми. Акцентирано бе и на задължителното попълване на периода, в който ще отсъства ученикът, както това е на болничните листи”, коментира д-р Екатерина Личева от РЗИ. Тя уточни, че са изпратени писма до ДКЦ-та, където има педиатрични практики, джипита, специалисти, Спешна помощ и болнични заведения с припомняне на алгоритъма за издаване на училищни бележки. Освен диагнозата задължително се попълва и кодът на заболяването, номерът и датата на документа, който съпровожда медицинската бележка. Регионалната здравна инспекция във Велико Търново ще продължи контрола на издаване на този документ за училище.