Здравеопазване

РЗИ проведе кампания „Вредите от алкохола” в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

През месец април РЗИ – Велико Търново, съвместно с ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново, организира и проведе кампания под надслов „Вредите от алкохола“, насочена към четвъртокласниците от училището и техните родители. Кампанията беше финансирана от програма „Здрави деца в здрави семейства“ – Община Велико Търново.
Целта на кампанията беше да се повишат знанията на учениците по отношение на вредите при употреба и злоупотреба с алкохол, да се предложат алтернативни дейности и модели на поведение и да се окаже помощ на родителите при общуването с техните деца.
В рамките на кампанията бяха осъществени следните дейности:
– Нетрадиционна родителска среща сред родители на четвъртокласници – т. нар. „Родителска среща в бар“, на която родители, учители и специалисти дискутираха въпросите за влиянието на алкохола върху детския организъм и рисковете при ранната му употреба, и подходящите начини да се говори с децата на тази тема;
– Информационна кампания на тема „Вредите от алкохола“, включваща презентация и демонстрация на алкоочила, със съдействието на класните ръководители и педагогическия съветник на училището;
– Конкурс за рисунка на тема „Вредите от алкохола“, в който се включиха 56 четвъртокласници от всички паралелки на випуска и изложба на представените творби във фоайето на училището. С участието си в конкурса децата показаха, че добре познават проблематиката и, че са мотивирани да изразят своите послания по темата чрез средствата на изобразителното изкуство.
Безпристрастното жури, включващо представители на организаторите на кампанията определи следните победители в конкурса: Първо място – Катерина Христова 4ж клас, Второ място – Даная Йорданова Йорданова 4г клас и Флорен Петкова 4е клас, Трето място – Тея Трендафилова Трендафилова 4г клас.  Организаторите на конкурса присъдиха и две специални награди за класовете, включили се най-масово в инициативата. Това са 4в клас с класен ръководител д-р Ренета Минчева и 4д клас с класен ръководител г-жа Стойна Никова.
Всички участници в конкурса получиха индивидуални грамоти, а победителите и предметни награди.