Здравеопазване

РЗИ: При необходими 162 джипита в областта, в момента работят 130, специалистите масово са над 60-годишни

При 162-ма общопрактикуващи лекари по Здравна карта, в област Велико Търново има регистрирани 100 индивидуални практики и 13 групови практики (с 30 ОПЛ титуляри). Предвид факта, че 6 от регистрираните индивидуални практики не работят с Националната здравно – осигурителна карта, се очертава недостиг от над 30 джипита за областта. Това сочат данните в анализ за 2023 г. на Регионалната здравна инспекция в старата столица.

Лекарите, регистрираните в лечебните заведения за първична медицинска помощ, не достигат определения по Здравна карта брой. И през 2023 г. във всички общини има недостиг.

Специализираната извънболнична медицинска помощ в област Велико Търново се осъществява от 211 лечебни заведения. С добра осигуреност със специалисти са направленията вътрешни болести, очни болести, кардиология, хирургия и педиатрия

Дефицитни за областта специалности са съдебна медицина, спешна медицина, неонатология, анестезиология и интензивно лечение, ревматология, ендокринология и болести на обмяната, обща и клинична патология, обща медицина, медицинска онкология, ортопедия и травматология.

Заявена е потребност от специалисти по здравни грижи по специалностите Психиатрични здравни грижи, Анестезиология и интензивни грижи, Спешна медицинска помощ, Операционна и превързочна техника, Консултант по проблемите на майчинството и развитието на новороденото, Педиатрични здравни грижи, Болнична хигиена, Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене.

В много специалности медиците са на 100% на възраст над 60 години. Такива са специалистите по спортна медицина, детска хирургия, медицинска онкология и инфекциозни болести в област Велико Търново.

Необходимо е развитие на дейностите, свързани с продължително лечение, както и с профилактика и промоция на здравето, констатират в анализа си специалистите от Регионалната здравна инспекция.

Необходимо е и да се вземат мерки за предотвратяване отлива на специалисти по здравни грижи от професията на медицинска сестра и да се предприемат стъпки за привличане в областта на новозавършили лекари и специалисти по здравни грижи