Здравеопазване

РЗИ – Велико Търново организира лятна АНТИСПИН кампания

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2021-2025 г. Проектът  съдържа мерки, надграждащи постигнатите резултати в борбата с ХИВ в страната. Дейностите, предвидени за изпълнение по Националната програма са осигуряване на ранна диагностика, лечение и мониториране на терапията на случаите на ХИВ; осигуряване на ранна диагностика и лечение на случаите със СПИ (сексуално предавани инфекции); извършване на превантивни дейности за ХИВ и СПИ сред рисковите групи и др.

Сред целите на Национална програма са: достигане до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск чрез запазване, разширяване и поддържане на целенасочени и непрекъснати интервенции за превенция на ХИВ; намаляване със 75 % на новите случаи на ХИВ инфекция; елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено; достигане през 2025 г. до 95 % от бременните жени с изследване за сифилис и до 95 % от бременните жени с изследване за ХИВ и др.

Приемането на програмата ще допринесе за ограничаване разпространението на посочените заболявания в страната и ще изпълни поетите на международно равнище ангажименти в превенцията и контрола на заболяванията, в съответствие с Глобалната стратегия срещу ХИВ на Обединената програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН (UNAIDS).

        В тази връзка, в национален мащаб, от Министерството на здравеопазването се организира кратка лятна АНТИСПИН кампания в периода 16.08 – 20.08.2021 г.  През този период в РЗИ – Велико Търново ще работи кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН с работно време: 9.00 ч. – 12.30 ч. и 13.00 ч. – 16.00 ч., при спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за COVID-19.

        Кабинетът ще предлага консултация по проблемите на ХИВ/СПИН и сексуално преносими инфекции и изследване за ХИВ с бързи тестове.