Култура

„Реформи и предизвикателства /световен опит/“ – новата книга на проф. Карим Наама

„Реформи и предизвикателства /световен опит/“. Така е озаглавена най-новата книга на  проф. Карим Наама. Изследването е издание на Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ . В него авторът представя ефекта от реформите в страни от Азия, Африка, Латинска Америка, Европа и опитът, който държавите могат да черпят от резултатите, постигнати в държави като Индонезия, Малайзия, Египет, Турция, Мексико, Португалия. Проучването акцентира главно върху реформите, свързани с борбата срещу корупцията, промените в бизнес климата за привличане на преки чуждестранни инвестиции, преустройството в  съдебните системи на страните.

„В  книгата не съм се занимавал с проблемите и реформите в България поради специфичния им характер,  но предлагам и съм го констатирал – България  трябва да използва опита на държавите, които реализираха реформите и днес имаме резултата от тях,  държави като Индонезия, Малайзия, въпреки че са на друг континент. И най-важното при едни реформи трябва да съществува върховенството на закона. Съдебната система е тази, която трябва да помага на реформите и тяхното изпълнение. Това е голямото предизвикателство пред всяка реформа – за да дойде чужд инвеститор, той трябва да е защитен от законодателя на държавата, което е застраховка за развитието на бизнеса му“, каза проф. Наама и обясни, че книгата е посветена на неговите родители, „които инвестираха у нас, за да бъдем свободни хора, които творят и носят духа на академизма и науката в сърцето си“.

Професор Карим Наама е ръководител на катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения“ в Стопанския факултет на Великотърновския университет. Член е на Съвета на арабските учени и преподаватели, на Съюза на българските учени и на други организации.