Конфликти Общински съвет

Ресенчани потърсиха подкрепа от Великотърновския общински съвет заради проблема с водния режим в селото

Инициативен комитет, представен от Васил Драганов, днес се обърна за съдействие от Великотърновския общински съвет заради водния режим, на който е подложено селото. Драганов апелира общинското ръководство и местния парламент да се ангажират с експертно решение на наболелия проблем.

„1160 са абонатите на ВиК в Ресен. Мрежата е амортизирана и съдържа азбест, който е пагубен за здравето на хората. При авария, вместо да се спре водата само на дадения квартал, тя се спира за цялото село до отстраняването и. Да не говорим, че цената на водата не се определя на пазарен принцип. Около 7 000 кубика вода се инкасират като загуби месечно, но режимът не е решение на този проблем. Ние апелираме за обновяване на мрежата, какъвто ангажимент ВиК е поело преди години, както и да се търсят нови водоизточници- например от язовир „Йовковци”.” – каза пред Великотърновския общински съвет Васил Драганов.