Община

Реновират Центъра за пълнолетни с умствена изостаналост в Церова кория по проект за близо 50 000 лв.

Община Велико Търново ще кандидатства по проект  за реновиране и модернизиране на материалната база на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Церова кория. Съгласно изготвената количествено-стойностна сметка необходимите средства за ремонтите дейности ще са в размер на почти 50 000 лв. За 50% от финансирането община Велико Търново ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към министерството на труда и социалната политика. Останалите 50% ще са от общинския бюджет.

Предвижда се привеждане на сградата в съответствие с изискванията за осигуряването на достъпна архитектурна среда, като се изгради рампа за инвалидни колички; частична подмяна на ВиК и ел. инсталация, както и на отоплителната и вентилационни системи и други.

Проектът ще бъде подложен на гласуване от Великотърновския общински съвет идната седмица.