Образование

Ремонтираха помещенията за Симулационния център в НВУ

 

Ремонтираха помещенията, в които ще се разположи Симулационният център за обучение на кадри за управление на риска при бедствия и аварии. Обектът се изгражда във Втори учебен корпус във факултет „Общовойскови” на Националния военен университет „Васил Левски”. Строителството на центъра започна през 2018 г. по проект „Изграждане и развитие на център за компетентност с наименование Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска”. Финансира се по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Предстои да се доставят елементите за единната софтуерната система, а окончателното завършване се очаква в началото на месец септември, съобщи Мария Илчева, член на Експертния съвет на Института по роботика при Българската академия на науките.

В рамките на центъра ще бъде изградена и лаборатория за борба с бедствия и аварии с използване на високопроходими машини. Ще бъдат набавени данни за ключови обекти от критичната инфраструктура в страната. От област Велико Търново различни сценарии при настъпващи бедствия ще  се разработят за  язовир Йовковци.

„Подобен център отсъства както в Европейския съюз, така и в България и има перспективата да стане водещ елемент на научната инфраструктура. В този смисъл участието на Националния военен университет е много ключово от гледна точка на позиционирането му сред водещата научно-изследователска инфраструктура у нас”, коментира Илчева.

Проектът се реализира в партньорство с три института на БАН и четири  университета, като водеща организация е Институтът по роботика.

Специализираното лабораторно обзавеждане и ремонтът на помещенията са на стойност 1,9 милиона лева.