Община

Ремонтираха основно ДГ „Рада Войвода” във Велико Търново

Сградата и всички помещения на детска градина „Рада Войвода“ във великотърновскки квартал „Чолаковци“ бяха основно ремонтирани. „Това не се бе случвало от строителството й през 70-е години на миналия век.

Детската градина вече е с ново обзавеждане, електрическа и отоплителна инсталация. Фасадите на сградата са топлоизолирани, сградата е климатизирана, монтирани са и слънчеви колектори. Облагороден бе дворът, нови са детските площадки, оградите и алеите, засадени са дръвчета и храсти.” – подчерта кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов.

Основният ремонт е част от големия проект на Община Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ за модернизация на образователната инфраструктура, който обхваща общо три детски градини – „Рада Войвода“, „Пролет“ и „Ален мак“, както и училищата СУ „Владимир Комаров“, СУ „Г. С. Раковски“ и Спортно училище – Велико Търново.