Община Социални дейности

Ремонтират и модернизират по проект базата на домашния патронаж в Ново село

Община Велико Търново ще ремонтира и модернизира по проект базата на домашния социален патронаж в Ново село. 86 000 лв. от финансирането на дейностите ще са от Фонд „Социална закрила“, а 56 860 лв. ще са съфинансиране от общинския бюджет.

Основната база на домашния патронаж се намира в Дебелец и е с капацитет за 300 потребители. Към нея работят два филиала – в Ново село, където се  приготвя храна за 80 потребители, и в Балван, който обслужва 50 души. През миналата 2020 г. от услугата „Доставяне на храна в дома“ са се възползвали общо 694 души от 16 населени места в община Велико Търново.

Филиалът в Ново село се нуждае от сериозен ремонт. Сградата, която е общинска собственост, има нужда от нова дограма, чести са авариите във ВиК и ел. инсталациите, няма изградена и вентилационна система. Това води до образуване на мухъл и плесен в помещенията. Част от носещите елементи на сградата се нуждаят от допълнително усилване. Остарели са и наличните електроуреди в базата, амортизирани са мебелите, шкафовете са корозирали.

Затова община Велико Търново предприема кандидатстване за финансиране от Фонд „Социална закрила“, като местният парламент трябва да одобри идната седмица проектното предложение.