Образование

Ректорът на ВТУ стана Почетен гражданин на Бяла Слатина

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина“. Решение №711 за удостояването му взе Общинският съвет на свое заседание, проведено на 11.07.2022 г.

Званието се присъжда на проф. Христо Бонджолов за дългогодишната му дейност като преподавател, научен работник и обществен деец; за това, че е носител на държавни и международни отличия; за приноса му в обучението на граждани на Бяла Слатина и за голямата гражданска подкрепа и признание, която той получи.

Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков връчи на Ректора почетния знак по време на официална церемония за празника на града.