Образование

Ректорът на Великотърновския университет обяви увеличение на заплатите

Увеличение на заплатите във Великотърновския университет обяви ректорът на вуза проф. Христо Бонджолов.

В началото на миналата година преподавателските възнаграждения бяха почти удвоени, но бързите темпове на инфлацията налагат ново актуализиране на сумите за всички служители.

С 10 % нарастват заплатите на помощния персонал. За администрацията увеличението е 20%. Предвидени са и промени в праговете за заплащането на преподавателите. За асистент сумата става 1500 лв, за главен асистен са определени със 100 лв повече или 1600лв. Доцент ще получава 1800 лв, а професор 2000 лв