Икономика

Рекордните 1 милиард лева събра Териториалната дирекция на НАП Велико Търново

1 075 362 000 лева събраха служителите на НАП Велико Търново през  2017 година. Изпълнението на плана е 109,2%, с 5,7% над средната събираемост за страната, съобщи директорът на  ведомството Ивайло Здравков. Събраните просрочени задължения са с 14 млн. лева повече спрямо 2016-а. Като принудителни мерки на длъжниците са наложени 219 възбрани върху недвижими имоти и 524 запора на движими вещи Проведени са 475 търга, при които в хазната са постъпили малко над 2 млн. лева.  Отдел „Държавни вземания” е провел 75 продажби на конфискувано имущество, от които са постъпили над половин милион лева, каза Здравков.

Доброволното изпълнение на задълженията е бил водещ мотив за данъчните експерти през отчетния период. Те са провели близо 2000 срещи с големи длъжници, повече от 7200 телефонни разговора, а от края на 2017 г. са изпращали и автоматизирани съобщения до длъжниците.

По думите на Ивайло Здравков проверките на касите на търговците, осъществените електронни ревизии и така наречените вечерни проверки са довели до фискален ефект. При електронните ревизии са установени задължения в размер на 4,3 млн. лв., а при извършените 176 вечерни проверки 80% са приключили с констатации за нарушения. На 43 търговци на течни горива са съставени актове за административни нарушения. За пръв път контролна дейност е изпълнявана и по време на масови мероприятия.

Комуникационните кампании, лотарията с касови бележки, предотвратяване на  плащането на заплати в плик и инициативата „Влез с данъците в час” ще бъдат основни акценти в дейността на дирекцията и през 2018 година, отбеляза Ивайло Здравков.