Общински съвет

Реконструират пазара в Търново, създават 190 паркоместа

Великотърновския общински съвет подкрепи идейния проект за реконструкция на Централния пазар. Той е дело на арх. Пламен Иванов и обхваща цялата нереконструирана част на пазара. Дружеството има капитал от 2,9 млн. лв., разпределен на 29 000 дяла по 100 лв. всеки един. Община Велико Търново е акционер с 49 %, а 51% от капитала притежава „Магро Маркет-М” ООД. Финансовата 2018 г. дружество „Пазари – Велико Търново” ООД е приключило с печалба от 295 000 лв., а общите приходи възлизат на 813 000 лв.

При реконструкцията, която предстои на пазара в Търново, се предвижда събаряне на всички постройки по фронта към бул. „България”, както и тези при централния вход и порталната арка. Ще бъдат съборени и двуетажната масивна сграда по ул. „Н. Габровски” и едноетажните павилиони западно от нея. Хале центърът се запазва, като се предвижда неговата реконструкция и оптимизация. Остава сега действащата организация на откритите търговски площи – търговските ръкави север и юг, централната пешеходна ос – от главния вход през хале-центъра и пазарения площад до сградата от Етап ІІІ и ул. „Л. Каравелов”. Запазва се съществуващата дървесна растителност, оформяща от юг северния търговски ръкав.

Търговските маси към северния ръкав ще са разположени под колонада на подиуми по двойки. Пред колонадата ще има тенти за защита от слънце и дъжд на пазаруващите клиенти. Зад тях ще има 17 магазина за съпътстваща търговия с подходи откъм пазарния ръкав между подиумите. Търговските маси към южния ръкав също ще са под колонада на подиуми по двойки, зад които ще има 6 търговски обекта. При централния вход ще има модули за цветя от север и за закуски от юг. За хале центъра се предвижда реконструкция на съществуващата централна сграда и преустройването й в комплекс от магазини за хранителни стоки тип хали. Комплексът ще съдържа 10 магазина, с изцяло отворени щандови линии.

Общият брой паркоместа в комплекса след реализацията на IV етап от обновяването на Централния пазар, ще е 190 броя, разположени на подземни и покривни паркинги.