Поминък

Реколтата от пшеница по-ниска с 18%

Тазгодишната реколта от пшеница е намаляла с 18.3%, показва оперативният анализ на земеделското министерство. Данните са към 23 юли, при ожънати 96.1% от площите с този вид зърнена култура. Средният добив на декар е намалял с 24.7%, което е и причината за общия обем на събраната продукция. В същото време ожънатите площи са с 8.5% повече тази година, което обаче не е достатъчно да компенсират слабата реколта.

Общото количество събрана пшеница е 4.463 млн. тона, докато миналата година са били събрани над 5.3 млн. тона.

Продукцията от ечемик е с 4.4% над отчетената по същото време на миналата година, вследствие на по-големия размер засети и реколтирани  площи. Общото събрано количество тази година е 555 хил. тона при 98.8% ожънати площи.

При всички останали есенници има спадове на производството – при рапицата с 33%, а при ръжта – с 27.3%. При тях освен по-малък добив на декар, има и значително намаление на реколтираните площи спрямо година по-рано.