Образование

Резервисти от НВУ „Васил Левски“ оцеляват в природата в еднодневно занятие

Еднодневно занятие по оцеляване сред природата провеждат резервистите, които са на обучение в Националния военен университет „Васил Левски“. Занятието отбелязва края на втория етап от тяхната подготовка за придобиване на квалификация „Автоматчик“. Ръководител на занятието  е капитан Христо Танковски, командир на взвод в сектор военна подготовка.

„Това оцеляване сред природата усъвършенства физическите и психическите им качества, а целта е и да бъде повишена издръжливостта им при изпълнение на задачи във всякакви условия. През този ден резервистите тренират да използват щатната си екипировка и всичко, което им предлага околната среда, за да могат да оцелеят за продължителен период от време. Затова те имат занятия по добиване, обеззаразяване, филтриране и дестилиране на вода по различни способи, подготовка и разпалване на огън, изготвяне на огнища, изготвяне на заслони и укрития от природни материали. Учат се да изработват различни видове капани и примки, да си устройват убежища и да си приготвят храна“, обяснява началникът на център „Професионално и продължаващо обучение“ във Военния университет подполковник Стефан Маринов.

В края на занятието по оцеляване, всички резервисти получават оценка, която е част от оценката им по тактическа подготовка. До края на седмицата им предстои да се явят и на изпити по устави, по строева, физическа и огнева подготовка. На базата на тези изпити, по определени критерии, се извършва и класирането за обявените вакантни длъжности във Въоръжените сили.

72-ма от кандидат-резервистите, приети във втория випуск, провеждат обучението си в Националния военен университет във Велико Търново. През първия месец резервистите преминават начална военна подготовка. Следват два месеца специална военна подготовка за придобиване на квалификация. Доброволната военна служба завършва с три месеца колективна подготовка. След изпълнението на срочната служба, резервистите могат да бъдат приети на военна служба или на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс. Освен това те ще се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, включително и в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати с други кандидати от проведената процедура.