Денят Образование

Резервистите, обучавани в НВУ, избраха длъжности във въоръжените сили

Резервистите от първия випуск, който се обучава в Националния военен университет „Васил Левски“, се явиха пред Комисията за предлагане на длъжности във въоръжените сили на Република България. Първи пред комисията застана редник Ивайло Илиев, който е завършил втория и третия етап от подготовката си в гарнизона в Шумен с квалификация „Номер на разчет“. Той избра да служи в гарнизона във Варна.

„Вакантните длъжности, които резервистите избират, са за приемане на военна служба и длъжности в доброволния резерв на Въоръжените сили. Класирането е извършено на базата на резултатите, които резервистите са показали след приключването на втория етап на подготовката, когато те придобиват една от двете квалификации – „Автоматчик“ и „Номер от разчет“. Класирането е общо за всички резервисти, които са се обучавали в гарнизон Велико Търново и гарнизон Шумен на Националния военен университет“, обяснява началникът на център „Професионално и продължаващо обучение“ във Военния университет подполковник Стефан Маринов. И допълва, че трима от резервистите са преминали изпитите и са приети за курсанти, затова и няма да избират вакантна длъжност във Въоръжените сили.

Обучението на първите български граждани, които пожелаха да преминат шестмесечната подготовка за срочна служба в доброволния резерв на Българската армия, започна през януари тази година. Първия месец те имаха начална военна подготовка, следващите два месеца имаха специална военна подготовка за придобиване на квалификация „Автоматчик“ за факултет „Общовойскови“ и квалификация „Номер от разчет“ за факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. Доброволната военна служба завърши с три месеца колективна подготовка.

Първият випуск резервисти приключва обучението си на 30 юни.