Култура

Представиха книгата „Разказана“ идентичност“ на д-р Миглена Петкова

     Книгата „Разказаната“ идентичност“ на д-р Миглена Петкова – заместник- директор на Регионалния исторически музей във Велико Търново, събра нейни колеги, приятели и представители на институции на специална среща в Лапидариума на Археологическия музей. На нея авторката сподели, че изследването е посветено на селищната памет на балканджиите от Килифарвския район и се базира на устни и писмени повествования, събирани по време на теренните й проучвания в периода 2010-2020 г. в района на Търновската предбалканска котловина и по-специално поселенията в Балканската (Килифаревската) долина на река Белица.

Емоционалният разказ на д-р Миглена Петкова направи съпричастни участниците в срещата на изминатия път и неговите трудности при събирането на информацията. Част от тях са обезлюдяването на селата и застаряване на жителите им, труднодостъпният терен, липсата на цялостно проучване на този край до момента. Един от основните изводи, до който е достигнала авторката, е че в основата на всяко селище стои определен род или родоначалник и това е определило дадена ценностна система, която потомците зачитат и до днес. Балканджиите грижливо пазят както традициите си, така и своята територия и трудно допускат външни хора в общността си.

Книгата бе представена от проф. дфн Албена Георгиева, заместник-директор на Института по етнография и фолклористика към БАН.Според нея изследването на д-р Миглена Петкова има много и различни достойнства. В книгата е изяснена важността на селищните общности за съхраняване на българската идентичност в годините на османското владичество и са систематизирани исторически сведения за възникването, съществуването и числеността на селищата в Килифаревския район. Описани са конкретните  поводи за заселване и разселване на отделни махали и села в труднодостъпния балкански релеф.Внимание е отделено на местата, свързани с религиозната вяра – оброчища и църкви, като е изяснена важността им за консолидиране на общността и нейното утвърждаване.

„ Специален и оправдан интерес авторката е проявила към повествованията за героични или трагични случки, както и за скритите съкровища. Представени са разкази и за балканските проходи, предпазването от различни болести, от които най-страшна е чумата…Други теми са трагичната участ на моми, предпочели смъртта пред харемите на друговерци, както и разкази за различни представители на хайдушки чети, обитаващи Балкана, които отмъщават за извършени неправди. В книгата е налице и богат научен материал, който високо ценя. Той е основата за използването на труда за справки и други проучвания“, сподели още при представянето на книгата проф. Албена Георгиева.

Нейният автор благодари на всички, които са й съдействали – съпругът й, Регионалният музей в лицето на директора му д-р Иван Църов, кметовете на населените места в Килифаревския край  и кметът на Килифарево. Срещата за книгата „Разказана „идентичност“ завърши с приятна изненада – представяне на автентична килифаревска невестинска носия на повече от век, заедно с невестиното забраждане килифаревски сокай. Интересното е, че момите сами са изработвали своето сокаено платно.