Здравеопазване

Регистрират огнища на COVID-19 в две социални институции в с. Церова кория

През последното денонощие на територията на област Велико Търново са регистрирани 28 нови лабораторно потвърдени случаи на COVID-19. 16 от случаите са свързани с регистрираното огнище на COVID-19 в Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост „Надежда“ и „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Церова кория. Останалите 12 случая нямат връзка помежду си, както и с други потвърдени случаи.

На 22 октомври е регистриран лабораторно потвърден случай на COVID-19 при потребител на „Надежда“, който е хоспитализиран в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД – Велико Търново. Проведено е епидемиологично проучване и в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, които са разположени в една обща сграда. След оценка на риска на потребители и персонал в двете институции (общо 57 потребители и 30 души персонал) са взети проби от близките контактни лица (22 лица) за доказване на COVID-19 чрез PCR тест, резултатите от които са следните – положителни резултати за COVID-19 от 23 октомври са общо 18 лица, от които 6 души персонал и 12 потребители, които са поставени с предписание на РЗИ – Велико Търново на домашна изолация и лечение.

С цел превенция и ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция, до управителя на Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост „Надежда“ и Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост е издадено предписание за извършване на почистване и четирикратна дезинфекция на всички повърхности и помещения в сградата; изолиране на потребителите с положителни резултати за COVID-19 на отделен етаж и определяне на лица от персонала, които да се грижат само за тях, и други противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава, съобщават от РЗИ.