Икономика Поминък

Регистрираната безработица за Велико Търново запазва ниското си ниво и през декември

Равнището на регистрирана безработица незначително се запазва и в края на месец декември регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 669, което е със 17 лица повече от м. ноември и с 844 лица по–малко от м. декември 2020 г. Повишението спрямо ноември е с 0,1%, а спадът на годишна база е с 1,1 процентни пункта. В сравнение с края на декември 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0,6 пункта. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 315 безработни лица. Освен тях, други 3 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец ноември е 3.5%, при 4.9% за област Велико Търново и 4.8% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава ръст с 0.1 процентни пункта.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2.7%, община Елена 8.4% и община Златарица 17.4%.

През месец декември 2021г., 219 безработни лица са започнали работа, отчита се увеличение спрямо предходния месец и спрямо същия месец на предходната година. Едно лице от групата на пенсионерите, учащите и заетите също е намерило своята нова позиция чрез бюрото по труда.

През месец декември 2021 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: добивна и преработваща  промишленост – 31,8%, търговия и ремонт на автомобили – 17,2%,  административно спомагателни дейности – 16,3%, хотелиерство и ресторантьорство – 12,7%, образование – 6,3%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 87 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 831 лица, като само през месец декември 2021г. са постъпили на работа 47 безработни лица. Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с ПМС 322/07.10.2021 г. срокът й бе удължен до края на годината, а съвсем скоро бяха удължени и сроковете за подаване на документи по мярката за месеците ноември и декември. Общият брой на одобрените заявления за периода от 12.10.2021 г., когато стартира новата процедура, до 31.12.2021г. (вкл.), е 142 за изплащане на компенсации на 2162 лица.

Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 137. Най-голям дял свободни работни места са заявени в добивна и преработваща промишленост (56,2%), административни и спомагателни дейности (11,6%), търговия (11,6%), далекосъобщения (8,0%), държавно управление (6,5%), образование (4,3%)  и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: общи работници, охранители, шофьори, продавач-консултанти, шивачи, пакетировачи, работници в промишлеността, санитар, работник сладкарско производство и др.