Икономика

Регистрацията на кола вече само с платен данък

При сделки с коли, които вече са имали поне една регистрация у нас, собствениците ще трябва да представят в службите по регистрация на МВР издаден или заверен от общината документ за платен данък, когато са ги придобили.
Такава законова поправка приеха депутатите в Закона за движение по пътищата, записана в преходните и заключителни разпоредби в Закона за местните данъци и такси.
Причината за промяната е, че собственици на скъпи коли и камиони досега се възползваха от вратичката в закона и икономисваха от данъка. Досега текстове в Закона за местните данъци и такси и стара наредба на МВР от 2000 г.  предвиждаха, че не се дължи общински имуществен данък при придобиване на кола, ако тя няма регистрация в КАТ.
Поради това собствениците пускали искане за сваляне на номерата, след което прехвърляли собствеността, най-често на свързани или подставени лица, без да платят местен данък. Сделката ставала, докато не е изтекъл срокът за техническия преглед и на застрахователните полици по “Гражданска отговорност”, за да не се плащат повторно.
По неофициална информация от подобни сделки местните бюджети са били ощетени с над 60 млн. лв. за 10 години.