Политика

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава във Велико Търново

Кметът на Габрово Таня Христова бе избрана за зам.-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Кандидатурата й бе издигната от областния управител на Габрово Невена Петкова и подкрепена от 23-ма членове на Регионалния съвет, които се събраха на заседание днес във Велико Търново. Христова ще заема длъжността от 1 януари до 30 юни 2018 година.

В заседанието участваха представители на министерства, областните управители на регионите от Северен централен район, представители на общините, на работодателски организации. Те приеха Годишна индикативна програма на дейността на Съвета за 2018 г. и се запознаха с напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Тамара Кулева от Министерството на регионалното развитие и благоустройството запозна присъстващите с актуална информация за ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020. Експертът съобщи, че са отворени 12 процедури на обща стойност 2,3 млрд. лева безвъзмездна финансова помощ. Към момента сключените договори са 425 за 2 млрд. лева. Реално изплатените средства са 410 млн. лева, а верифицираните – около 150 млн. лева. В Северен централен район са сключени 47 договора с бюджет 176 млн. лева, каза Кулева.

Снежана Панова от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономика представи ОП „Иновации и конкурентоспособност”. По думите й това е основният програмен документ, който очертава помощта за българския бизнес от европейските структурни и инвестиционни фондове. Общият бюджет е 1,2 млрд. лева, като средствата могат да се инвестират в областите Иновации, Капацитет за растеж, Енергийна и ресурсна ефективност. „Към 30 ноември  т.г. са обявени 9 процедури чрез конкурентен подбор, 11 за директно предоставяне на безвъзмездна помощ, 4 бюджетни линии, подписано е финансово споразумение с фонд „Мениджър на финансови инструменти в България” на обща стойност 1,8 млрд. лева Сключени са  1626 договора, а размерът на предоставената безвъзмездна помощ е 985 млн. лв.”, посочи Панова. Първенец в Северен централен район – със сключени договори за 71 проекта – е област Русе. Следват я Габрово с 51, Велико Търново с 50, Разград – 12 договора и област Силистра с 9 проекта.