Община Общински съвет

Регионалният музей ще управлява Шишмановата баня в Търново

Културно – историческият обект „Шишманова баня“ във Велико Търново беше предоставен за управление на Регионалния исторически музей на заседание на местния парламент. Предложението дойде от кмета на старата столица Даниел Панов в изпълнение на Закона за културното наследство.

„Шишмановата баня“ е сред най-автентичните паметници на културата от втората половина на XIV век и късния период на Второто българско царство, съхранени в старата столица. Обектът е датиран на базата на открити монети при археологически разкопки. Първи я описва Карел Шкорпил през 1893 г., като отбелязва мястото й – северно от Владишкия мост. Тя се намира в старинния квартал „Асенов“ в болярския град, в подножието на крепостта „Царевец“. Реставрацията на сградата беше направена по проекта „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ по т.нар. Норвежка програма, като безвъзмездните средства от Европейското икономическо пространство за проекта бяха в размер на 725 хил. лева. Възстановяването на паметника започна с укрепване на западните зидове. Надградени са останалите стени, възстановени са същинският под, както и пилоните от хипокаустната система до действителната им височина. Монтирана е и пасарелка за разглеждането им. Всички строителни дейности са извършени по модела на запазените останки и на базата на археологическите проучвания. Построена е каменна ограда между паметника на културата и улицата, монтирана е и стабилна покривна конструкция, гарантираща защита на оригинала. Съгласно изискванията на програмата за подобряване на трудовата заетост сред ромите, бе осигурена такава на трайно безработни лица с непрекъснати регистрации в Бюрото по труда. Откриването на обекта през април бе съпроводено с Фестивал на ромската култура.

Очаква се на следващи сесии Великотърновският общински съвет да гласува и как ще заплаща входната такса. От музея се надяват, че обектът ще бъде включен във входния билет заедно с двете средновековни църкви „Свети Иван Рилски“ и „Св. Св. Петър и Павел“.