Община

РДГ Велико Търново продава на търг вещи, отнети в полза на държавата

Регионалната дирекция по горите обяви търг с тайно наддаване за продажба на 12 движими вещи, отнети в полза на държавата. Сред тях са моторни триони, три леки автомобила и едно туристическо ремарке. С най-висока начална цена от 600 лева е „Фиат Брава”, намиращ се в база село Вардим. Цените на моторните триони са между 12 и 38 лева. Тръжната документация струва 5,00 лева без ДДС. Кандидатите могат да си я закупят от касата на Дирекцията във Велико Търново  в периода  от 31 юли до 7 август включително. Класирането на офертите ще се състои на 8 август, а резултатите ще се обявят на 9 август на информационно табло в сградата на Регионалната дирекция по горите. За участие в търга се заплаща депозит в размер 10 на сто от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства. Разноските по промяната на регистрацията на конфискуваните коли в КАТ, плащането на дължими нотариални такси, такси по реда на Закона за местните данъци и такси и други дължими плащания са за сметка на купувача.

Информацията е публикувана на интернет сайта на РДГ.