Денят Икономика

Трансгранична онлайн платформа стартира от двете страни на Дунава

Онлайн платформа за трудова заетост – с адрес http://romania-bulgaria-jobs.eu/  стартира в рамките на проекта „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България”. Тя е резултат от търсене на нови, близки до младите хора форми за мотивация при намиране и започване на работа. Стремежът на партньорите е чрез стартиралата трансгранична он-лайн платформа  да се преодоляват нивата на безработица и разширяват знанията и възможностите за започване на нов ангажимент.

Платформата позволява на всички активно търсещи работа от двете страни на Дунава да се регистрират и онлайн да осъществят връзка с работодатели. На нея има и ще продължи да бъде качвана полезна информация за запознаване с условията за работа, с нивото на очаквани и търсени квалификации, размер работни заплати, условия за труд и свързани въпроси в Румъния и България. Желаещите ще намерят на нея още полезни материали и съвети за търсене на работа, явяване на интервю, за писане на автобиография, на мотивационно писмо и др.

„Целта на онлайн платформата е да повиши знанията за възможностите за трудова мобилност в трансграничните региони с оглед компенсиране на нуждите на пазара от работна ръка. Да се  разшири сътрудничеството между бизнес средите от двете страни на Дунава и да се повишат знанията за съседната страна. Платформата дава и реална възможност на активно търсещите работа за намиране на търсена и желана трудова заетост. Тя ще стимулира и активизира мотивацията на младите хора и на безработните към включване в пазара на труда”, обясниха от Европейския информационен център във Велико Търново – партньор на румънската фондация  EMMA в дейностите на проекта.