Здравеопазване

Практически курс „Първа помощ при бебета и деца“ организира „Happy Mums” във Велико Търново

Практически курс „Първа помощ при бебета и деца“ организира училището за родители „ Happy Mums” във Велико Търново. Той ще се проведе на 20 август от 10 часа в хотел „Алегро“. Курсът предлага информация и практически умения за реакция при най-честите спешни състояния, които могат да възникнат при отглеждането на малчуганите.

По време на обучението ще се разгледа спецификата на първата долекарска помощ. Акцент ще бъдат анатомичните и физиологичните особености на детския организъм, възможностите за комуникация и обратна връзка. Дете в съзнание – оценка на състоянието, дишане и сърдечна дейност, започване на ресусцитация е друга важна тема в курса. По време на него ще се разгледат и видовете кръвотечения – артериално, венозно и капилярно кървене, поставяне на превръзка, тампониране, турникет. Травмите на глава и крайник, чуждо тяло в дихателните пътища, изгаряния, както и други спешни състояния – висока температура, фебрилен гърч, повръщане, алергични реакции ще коментира още по време на обучението д-р Ксения Сергиева – педиатър, общопрактикуващ лекар и дългогодишен инструктор по първа помощ към БЧК във Велико Търново.