Прокуратура

Районна прокуратура Велико Търново предаде на съд жена за престъпление срещу прокуратурата

Районна прокуратура –Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу 58-годишна жена за престъпление против правосъдието.

Обвинението срещу Светла П. е за това, че на  09.12.2016 г. във Велико Търново пред надлежен орган на властта – чрез подаване на сигнал  до Районна  прокуратура Велико Търново от 09.12.2016г., набедила Любка Л. и Симеон  Б., двамата в роднинска връзка – сестра и брат, в извършване на престъпление по чл.316 от  НК, че  съзнателно  се ползвали  от неистински  документ  пред Районен съд гр.Велико Търново – удостоверение  за наследници,   издадено от  Столична община с дата 22.08.2016 г. и акт за смърт, издаден в София  №05 район Сердика, същите с невярно съдържание, като знаела, че са  невинни. Престъпление по чл. 286 от НК.

Николай Б. имал две деца – пострадалите Симеон Б. и Любка Л.   След смъртта на съпругата си станал монах и започнал да служи в Капиновския манастир. Там се запознал с обвиняемата, като отношенията им станали много близки, наричал я своя „духовна дъщеря“ и я представил на своите близки – син и дъщеря. Споделил, че иска  да я осинови и да я подпомогне със средства заради незавършеното й висше образование. За целта децата упълномощили баща си за продажбата на наследствени земи. Двамата се съгласили, защото работели в чужбина и нямали възможност да се грижат за баща си, а той бил  в напреднала възраст и някой трябвало да му помага.

На 01.10.2010 г. в София бил сключен договор между обвиняемата и Николай Б., като тя се задължавала да се грижи за него като за свой баща и да полага грижи за здравето му.  Впоследствие настъпило неизпълнение на договор от страна на обвиняемата. Николай Б. завел гражданско дело  и Светла П. била осъдена да върне сумата от 140 хиляди лева, които била получила по силата на договора. Същият депозирал и жалба в Районна прокуратура Велико Търново, за това че бил измамен от обвиняемата.

На 03.04.2016 г Николай  Б. починал. Неговите син и дъщеря  встъпили в правата си на наследници по закон. В същото време срещу обвиняемата било заведено изпълнително дело за сумата от 140 000 лева. На 16.09.2016 г. в тази връзка в Районна прокуратура – В. Търново бил подаден сигнал от обвиняемата, в който твърдяла, че лицата Любка Л. и Симеон   Б., съзнателно са се ползвали  от неистински  документи пред Районен съд В.Търново.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.