Политика

Районната избирателна комисия във Велико Търново встъпи в длъжност

15-членният състав беше официално представен от областния управител проф. Любомира Попова. С решение на ЦИК за председател на комисията е назначена Десислава Йонкова. Нейни заместници са Христо Данев и Кирил Станчев, а секретар – Шенгюл Сармахмудова. За членове са определени Красимира Петрова, Николина Митева, Силвия Дечева, Илмира Илиева, Николай Илиев, Пламен Костадинов, Слав Личев, Борислав Гърдев, Елка Кукова-Нешева, Нина Велкова и Христина Хараламбиева-Йорданова.

Работата на комисията ще се подпомага от технически екип с ръководител Петя Райкова и членове Анелия Недева, Елена Иванова и Димитрина Сакърова.

Районната избирателна комисия  се помещава в стая 219 в Областната администрация. Днес се очаква да заработи и сайт, на който ще се оповестяват всички решения и протоколи от заседанията. Телефоните за контакт са 600 – 819 и 668 – 245. Засега събота и неделя ще бъдат почивни за РИК, освен в случаите, в които се налагат регистрации съгласно графиците и сроковете в изборния процес.

„Създадени са много добри условия от областната администрация. Голяма част от членовете са хора с опит. Положително съм настроена. Не мисля, че ще има напрежение. Очаквам коректен и ползотворен работен процес”,  коментира Десислава Йонкова.