Община

Разяснителна кампания на Комисията за защита на личните данни ще се проведе във Велико Търново

Комисията за защита на личните данни организира „Разяснителна кампания” относно предстоящото влизане в сила на Общият регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP). Събитието ще се проведе на 7 март 2018 г. в град Велико Търново

Като единствен надзорен орган в Република България за защита правата на физическите лица при обработването на лични данни, за Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) възниква важен ангажимент да проведе широка разяснителна кампания и на достъпен език да популяризира основните положения на новия Регламент (ЕС) 2016/679. Целта е посланията да достигнат до максимално голям кръг заинтересовани лица. Едновременно с това КЗЛД като надзорен орган се стреми да насърчи обществена информираност и разбиране на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни във всички сфери на обществения живот от разнообразни администратори.

В хода на събитията КЗЛД ще представи основните моменти в новата правна рамка и необходимите практически стъпки за администраторите с цел въвеждане в дейността им на новоприетите стандарти за защита и обработване на личните данни.

Мероприятието се организира с подкрепата на „Ърнст енд Янг” България, които ще споделят ценен практически опит във връзка с консултиране на клиенти по повод изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679.

С оглед на по-добра организация и координация на информационно – разяснителните събития, участието в тях ще се осъществи след предварителна „Регистрация”, като изпратите имейл на: halaminov@cpdp.bg с информация за Вас и компанията Ви.

Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на администратор на лични данни.

За повече информация: +359 2 915 35 34, halaminov@cpdp.bg