Община

Разрешиха паркирането в южното платно на бул. „България“ за леки коли и микробуси

Паркирането в южното платно на булевард „България“ във Велико Търново, намиращо се в района на Националния военен университет „Васил Левски“ е над ул. „Полтава“, е разрешено за леки автомобили и микробуси с маса до 3,5 тона. Макар в района с пътен знак да е въведено ограничение на престоя, то важи за товарни превозни средства и камиони.

С допълнителна указателна табела са посочени изключенията от обхвата на забраната за паркиране.

Конкретните правила за автомобилния престой в южното платно на бул. „България“ са въведени след решение на общинската комисия по организация на движението, транспорт и паркиране, председателствана от заместник-кмета проф. Георги Камарашев. Мерките са съгласувани със сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР.