Поминък

Разрешиха достъпа на събирачите на трюфели до горските територии

Директорът на Регионалната дирекция по горите във Велико Търново отмени заповедта си, с която се ограничава достъпа до горските територии в обхвата на Дирекцията на лицата, които извършват събиране на трюфели за срок от три месеца.

Отмяната на забраната е от вчера, като Северноцентралното държавно предприятие – Габрово трябва да премахне забранителните табели.

Сега събирачите на трюфели ще имат достъп до горските територии във Великотърновска и Габровска област.