Здравеопазване

Разрешава се експерименталното лечение за болни без алтернатива

На пациентите, които страдат от заболяване, за което са приложени всички възможни медикаменти, но те не дават резултат и друга алтернатива няма, лекарите вече ще могат да изписват лекарства, за които има данни, че могат да повлияят, но не са доказани. Това решиха депутатите, които днес приключиха с разглеждането на промeни в Закона за лекарствата на второ четене.

Става дума за вид експериментално лечение с медикаменти, които са минали клинични проучвания и са разрешени за употреба у нас, но ще се прилагат за заболяване, което не присъства в характеристиката им с показания. В повечето случаи това се отнася за онкологичните заболявания.

Това лечение ще се назначава от комисия от трима лекари по специалността и ефектът му ще се наблюдава от тях, като всяко развитие ще се докладва на медицинския надзор.

Прилагани в такива условия обаче, лекарствата няма да се покриват от здравната каса, а от болницата или от пациенти.

 

Този, който умишлено увреди своето или чуждо здраве, включително след употреба на алкохол и наркотици, вече ще бъде задължаван да възстановява средствата за своето или лечението на пострадалия, решиха още депутатите.