Денят

Разписание на автобусите във Велико Търново в извънредно положение

Актуално разписание на автобусните линии (до края на извънредното положение):

Автобусна линия №1:
От кв.“Чолаковци“: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00;
От пл.“Марно поле“ (Летен театър): 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:30, 18:30.

 

Автобусна линия №2:
От кв.“Чолаковци“: 06.30, 07.30, 08.30, 11.30, 12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30;
От пл.“Марно поле“ (Летен театър): 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00, 19:00.

 

Автобусна линия № 4:
От кв.“Картала“ (от сп.“Картала – обръщало“): 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.
От кв.“Света гора“ (ВТУ): 06:33, 07:33, 08:33, 09:33, 10:33, 11:33, 12:33, 13:33, 14:33, 15:33, 16:33, 17:33, 18:33, 19:33, 20:33.

 

Автобусна линия №5
От кв.“Кольо Фичето“ (сп.“Оборище“): 6.00, 06:20, 7.00, 07:20, 8.00, 08:20, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 16:20, 17.00, 17:20, 18.00, 18:20, 19.00.

 

Автобусна линия №6
От сп.“Съдебна палата“: 06:00, 07:30, 08:30, 11:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:30, 18:30.
От с.Леденик: 06:30, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00, 19:00.

 

Автобусна линия №8
От Автогара Запад : 6.20, 7.20, 8.20, 11.20, 12.20, 13.20, 16.20, 17.20, 18.20
От с.Беляковец: 06:50, 07:50, 08:50, 11:50, 12:50, 13:50, 16:50, 17:50, 18:50.

 

Автобусна линия №9
От кв.“Чолаковци“: 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15;
От кв.“Картала“ (сп.“Картала – обръщало“): 06:45, 07:45, 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45.

 

Автобусна линия №13
От кв.“Бузлуджа“: 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10;

 

Автобусна линия №20
От кв.“Бузлуджа“: 6.20, 06:40, 7.20, 07:40, 8.20, 08:40, 9.20, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 16.20, 16:40, 17.20, 17:40, 18.20, 18:40, 19:40.

 

Автобусна линия №40
От кв.“Картала“ (сп.“Картала – обръщало“): 6:35, 7:35, 8:35, 9:35, 12:35, 13:35, 16:35, 17:35, 18:35;
От пл.“Цар Асен I“: 7:12, 8:12, 9:12, 10:12, 13:12, 16:12, 17:12, 18:12, 19:12

 

Автобусна линия №50
От кв.“Бузлуджа“ – район Зона „В“: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00;

 

Автобусна линия №70
От кв.“Чолаковци“: 6.13, 7.13, 8.13, 12.13, 13.13, 17.13, 18.13, 19.13;

 

Автобусна линия №110
От кв.“Чолаковци“: 05:40, 07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40.